Ngày hội giảm giá sale off toàn bộ 30% tất cả các sản phẩm.Ngoài ra còn có các COMBO đặc biệt tiết kiệm lên đến 350k

Đ?̃ ???̉? ???́ ??̣? ??̀? ????????!!!
??̀?? ???́?? ??̃?? ???̣̂? ???̂̉? ??̀? ???̂́? – ?? ???̀? ??? ??́, ??̣ ?? ??̂? ??̀??.
Từ ???̀? ??/?? đ?̂́? ??̂́? ???̀? ??/??, OMUANI ???? ???̀? ??̣̂ ??% ??̉? ???̂̉? ??? ??́ ??̂? + ????????.
NGOÀI RA còn có các ????? Đ?̣̆? ???̣̂? tiết kiệm lên đến 350k:
– ????? 1 ??̛̃? ??̆́? ??̣̂? + 1 ??? ??̛?̛̃?? ?̂̉? ???????? ???́ 799? -> ???̉? ??̀? 729? + ??̣̆?? ??̀? ??? đ?́?ℎ ??̆??/??̀? ?ℎ?̉? ?? (???̂́? ???̣̂? 308?)
– ????? 2 ℎ?̣̂? ??????? ???́ 621? -> ???̉? ??̀? 559? + ??̣̆?? ??̀? ??? đ?́?ℎ ??̆??/??̀? ?ℎ?̉? ?? (???̂́? ???̣̂? 199?)
– ????? 2 ℎ?̣̂? ???̂? ?ℎ?? ??̂̀? ??́ ????? 3 ???́ 1078? -> ???̉? ??̀? 1190? (??̣̆?? ??̀? ??? đ?́?ℎ ??̆??/??̀? ?ℎ?̉? ?? (???̂́? ???̣̂? 349?)
?.?…..
Còn rất rất nhiều sản phẩm khuyến mại khác. Nhanh tay đặt hàng sắm đồ cho con thôi các mẹ ơi!!!
�V̲i̲t̲a̲m̲i̲n̲ ̲D̲ ̲v̲à̲ ̲c̲a̲n̲x̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲é̲ ̲H̲a̲n̲m̲i̲ ̲W̲e̲l̲l̲k̲i̲c̲k̲e̲r̲ ̲–̲ ̲h̲ộ̲p̲ ̲9̲0̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ (Dành cho trẻ 2 tuổi) Giá gốc: 3̶1̶0̶k̶ -> 269k
�V̲i̲.̲t̲a̲m̲i̲n̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲é̲ ̲H̲a̲n̲m̲i̲ ̲W̲e̲l̲l̲k̲i̲c̲k̲e̲r̲ ̲–̲ ̲h̲ộ̲p̲ ̲9̲0̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ (Dành cho trẻ 2 tuổi)
Giá gốc: 3̶1̶0̶k̶ -> 269k
�V̲i̲ê̲n̲ ̲n̲h̲a̲i̲ ̲d̲ầ̲.̲u̲ ̲c̲á̲ ̲o̲m̲e̲g̲.̲a̲ ̲3̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲e̲m̲ ̲H̲a̲n̲m̲i̲ ̲W̲e̲l̲l̲k̲i̲c̲k̲e̲r̲ ̲–̲ ̲h̲ộ̲p̲ ̲7̲0̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ (Dành cho trẻ 2 tuổi) Giá gốc: 7̶0̶0̶k̶ -> 569k
�G̲e̲l̲ ̲d̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲ẩ̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲é̲ ̲B̲O̲S̲C̲P̲ ̲P̲i̲n̲k̲f̲o̲n̲g̲ ̲1̲2̲0̲m̲l̲ ̲(Dành cho cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ)
Giá gốc: 3̶4̶9̶k̶ -> 299k
Thương hiệu : LG Household & HealthCare
�S̲ữ̲a̲ ̲t̲ắ̲m̲ ̲g̲ộ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲é̲ ̲d̲ạ̲n̲g̲ ̲g̲e̲l̲ ̲B̲O̲S̲C̲P̲ ̲2̲4̲5̲m̲l̲ (Dành cho cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ)
Giá gốc: 4̶4̶9̶k̶ -> 379k
Thương hiệu : LG Household & HealthCare
�S̲ữ̲a̲ ̲d̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲ẩ̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲é̲ ̲B̲O̲S̲C̲P̲ ̲2̲5̲0̲m̲l̲ (Dành cho cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ)
Giá gốc: 4̶4̶9̶k̶ -> 379k
Thương hiệu : LG Household & HealthCare
�S̲ữ̲a̲ ̲t̲ắ̲m̲ ̲g̲ộ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲é̲ ̲d̲ạ̲n̲g̲ ̲b̲ọ̲t̲ ̲B̲O̲S̲C̲P̲ ̲2̲7̲0̲m̲l̲ (Dành cho cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ)
Giá gốc: 4̶4̶9̶k̶ -> 379k
Thương hiệu : LG Household & HealthCare
�K̲e̲m̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲r̲ă̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲é̲ ̲3̲-̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲P̲e̲r̲i̲o̲e̲ ̲P̲i̲n̲k̲f̲o̲n̲g̲ ̲7̲5̲g̲ ̲– Hương dâu và táo
Giá gốc: 1̶0̶9̶k̶ -> 79k
Thương hiệu : LG Household & HealthCare
�K̲e̲m̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲r̲ă̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲é̲ ̲R̲e̲a̲c̲h̲ ̲P̲u̲m̲p̲i̲n̲g̲ ̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲N̲h̲o̲ ̲/̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲D̲â̲u̲ (Dành cho trẻ trên 3 tuổi)
Giá gốc: 5̶3̶0̶k̶ -> 475k
Thương hiệu : LG Household & HealthCare
Nhãn hiệu : Reach Kids
�B̲à̲n̲ ̲c̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲é̲ ̲R̲e̲a̲c̲h̲ ̲K̲i̲d̲s̲ ̲P̲i̲n̲k̲f̲o̲n̲g̲ ̲(̲v̲ỉ̲ ̲2̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲)̲ (Dành cho trẻ từ 3-6 tuổi)
Giá gốc: 5̶3̶0̶k̶ -> 329k
Thương hiệu : LG Household & HealthCare
Nhãn hiệu : Reach Kids
�B̲à̲n̲ ̲c̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲é̲ ̲3̲-̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲P̲e̲r̲i̲o̲e̲ ̲P̲i̲n̲k̲f̲o̲n̲g̲
Giá gốc: 1̶7̶2̶k̶ -> 129k
Thương hiệu : LG Household & HealthCare
Nhãn hiệu : Perioe Kids
�B̲ộ̲ ̲k̲e̲m̲,̲ ̲b̲à̲n̲ ̲c̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲é̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲P̲e̲r̲i̲o̲e̲ ̲K̲a̲k̲a̲o̲ (Dành cho trẻ trên 3 tuổi)
Giá gốc: 9̶9̶9̶k̶ ->769k
Thương hiệu : LG Household & HealthCare
Nhãn hiệu : Perioe Kids
OMUANI VIETNAM
Địa chỉ : Số 40-TT5, VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline : 0966.787.296 hoặc 024.66.547.505

Fanpage :

https://www.facebook.com/OmuaniVietNam

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0966 787 296

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo